புலியின் வாயில் முதலை – திகில் video

புலியின் வாயில் முதலை - திகில் video
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

புலியின் வாயில் முதலை – திகில் video

புலியானது பூனை முதல் ,முதலை வரை வேட்டையாடம் திகில் காணொளி இது பாருங்க
பார்ப்பவர்களை மிரள விக்கும் இந்த காட்சி

காட்டில் நடக்கும் கலகம்

click here full video

Author: நிருபர் காவலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.