எந்த தொகுதி எவ்வளவு வாக்கு | நாம் தமிழரின் பலமான மாவட்டங்கள் | சீமான் video

நாம் தமிழரின் பலமான மாவட்டங்கள்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

எந்த தொகுதி எவ்வளவு வாக்கு | நாம் தமிழரின் பலமான மாவட்டங்கள் | சீமான் video

மாவட்ட வாரியாக வாங்கிய வாக்குகள் அடிப்படையிலேயே எந்த மாவட்டத்தில் அதிக வாக்குகள் என வரிசைப்படுத்தியுள்ளேன்.

அதோடு மாவட்ட வாரியாக வாக்கு சதவீதம் அடிப்படையிலும் வரிசைப்படுத்தி இருந்தோம். இதற்கு 40 நிமிட காணொளி ஆகிவிட்டதால் அந்த தகவலையும் இந்த காணொளியில் இணைக்க

முடியவில்லை. சிலர் இந்த குறையை சுட்டிக்காட்டியுள்ளீர்கள். உங்கள் ஆதங்கம் புரிகிறது. எந்த

ஒரு மாவட்டத்தையும் உயர்த்தி மற்ற மாவட்டத்தை குறைத்து மதிப்பிடுவதல்ல எண்ணம். உங்கள் புரிதல்களுக்கு நன்றி. நாம் தமிழர்.

Author: நிருபர் காவலன்