இலங்கையில் பயணத்தடை – எப்போது நீக்கம் – இராணுவ தளபதி விளக்கம்

பயணத்தடை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இலங்கையில் பயணத்தடை – எப்போது நீக்கம் – இராணுவ தளபதி விளக்கம்

இலங்கையில் விதிக்க பட்டுள்ள பயணத் தடையானது நான்காம் திகதி விலக்க படும் என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

,ஆனல் நோயின் தாக்குதல் மரணங்கள் அதிகரித்து செல்கின்ற நிலையில் இந்த தடை மேலும் நீடிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது

Author: நிருபர் காவலன்