சீமானுடன் போனில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் – video

முதல்வர் ஸ்டாலின்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

சீமானுடன் போனில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் – video

நீங்கள் சொல்வது சரியான உண்மையை ஐயா
நான் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு சீமான் அண்ணாவை சந்திக்கப் போனபோது மதிய சாப்பாட்டுக்கு

காட்சிகளையும் சோறும் தந்து அனுப்பினார் மிகவும் சிறந்த மனிதர்


அதுமட்டுமல்ல அப்போது இருந்த அனைத்து பேருடனும் சேர்ந்து அவரும் சாப்பிட்டார்
எதார்த்தமான மனிதன் எனக்கு எப்போதுமே பிடித்த ஒரு தலைவர்

click here vidfeo

Author: நிருபர் காவலன்