என்கூட சண்டை செஞ்சு பாரு : சீமான் ஆவேச பேச்சு video

சீமான்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

என்கூட சண்டை செஞ்சு பாரு : சீமான் ஆவேச பேச்சு video

சீமான் அண்ணா மாதிரி யாரலையும் பேச முடியாது, யாராலாயும் செயல்படவும் முடியாது, ஒன்று

படுவோம் நாம்


ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு, நமது சின்னம் விவசாயி , நாம் தமிழர்

இன்றைய சூழலில் உங்களை போன்று எந்த ஒரு தலைவரும் இப்படி பேசி நான் கண்டதில்லை

click here full video

Author: நிருபர் காவலன்