நான் புலி எண்டா நீ நாயா –? சீறிய சாணக்கியன் – video

சாணக்கியன்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

நான் புலி எண்டா நீ நாயா –? சீறிய சாணக்கியன் – video

இலங்கை பாரளுமன்றில் சாணக்கியன் எம்பி சிங்கள எம்பியோ ஒருவர் கொட்டி யா என கூப்பிடும் பொழுது


நான் புலி எண்டால் நீ நாயா …போடா …என பேசியுள்ள பேச்சு தற்போது வைரலாகி வருகிறது

ஸ்ரீதரனுக்கு போட்டியாக இவரது பேச்சு இவ்விதம் அமைவதும் ,சுமந்திரனின் செல்ல பிள்ளையாக

விளங்கி வருவதும் மக்கள் அறிந்ததே

clcik here video


இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

Author: நிருபர் காவலன்