அமெரிக்கா விமான தளம் அருகில் வீழ்ந்து வெடித்த ரொக்கட்

இஸ்ரேல் மீது ரொக்கட் தாக்குதல்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

அமெரிக்கா விமான தளம் அருகில் வீழ்ந்து வெடித்த ரொக்கட்

ஈராக்கில் உள்ள Ain al-Assad விமானம் தளம் அருகே ரொக்கட் குண்டுகள் வீழ்ந்து வெடித்துள்ளன

இந்த தாக்குதலில் ஏற்பட்ட சேத விபரங்கள் உடடியாக தெரியவரவில்லை ,இந்த விமானம் தளம்

அருகே அமெரிக்காவின் இராணுவ கம்பனிகள் அமைந்துள்ளன ,அதன் மீதே இந்த ஏவுகணை

தாக்குதல் நடத்த பட்டுள்ளது

தொடர்ச்சியாக ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்கா தளங்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி வருகினறமை இங்கே குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்