பிரான்சிடம் 30 விமானங்களை வாங்கி குவிக்கும் எகிப்து

Rafale fighter jets
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

பிரான்சிடம் 30 விமானங்களை வாங்கி குவிக்கும் எகிப்து

எகிப்து நாடானது அதி உயர் Rafale fighter jets சண்டை விமானங்கள் முப்தினை பிரான்சிடம் இருந்து

வாங்கி குவிக்கிறது

இதன் மொத்த பெறுமதி 4.5 பில்லியன் டலராகும் ,உலகத்தில் அதிகரித்துள்ள ஆயுத போட்டியின்

காரணமாக உலக சந்தையில் அதி நவீன ஆயுதங்கள் அதிகம் விற்க படுகின்றமை இங்கே குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்