புலிகள் பாணியில் புகுந்தடித்த தாலிபான்கள் – 20 இராணுவம் படுகொலை – முகாம் அழிப்பு

தாலிபான்கள்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

புலிகள் பாணியில் புகுந்தடித்த தாலிபான்கள் – 20 இராணுவம் படுகொலை – முகாம் அழிப்பு

ஆப்கானிஸ்தான Farah’s Bala Buluk இராணுவ முகமை கடந்த தினம் சுற்றிவளைத்து தாக்குதல் நடத்தி கைப்பற்றிய

தாலிபான்கள் அங்கிருந்த இருபது இராணுவத்தினரை கொன்று ஆயுதங்களை அள்ளி

சென்றுள்ளதுடன் ,முகாமை முற்றாக துடைத்து அழித்துள்ளனர்

அமெரிக்கா இராணுவம் அங்கிருந்து விலகி வரும் நிலையில் ,தாலிபான்கள் புலிகள் பாணியில் பல ஊடறுப்பு தாக்குதலை

தொடராக நடத்திய வண்ணம் உள்ளனர் ,.இந்த போராளிகள் குழுவுக்கு ஈரான் பின்புலத்தில் உதவி வருவதான குற்ற சாட்டுக்கள் முன் வைக்க படுகின்றமை குறிப்பிட தக்கது

Author: நிருபர் காவலன்