அண்ணன் பிரபாகரனிடம் எனக்குப் பிடிக்காத விஷயம் சீமான்- VIDEO

சீமான்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

அண்ணன் பிரபாகரனிடம் எனக்குப் பிடிக்காத விஷயம் சீமான்-VIDEO

என் அன்பு தலைவனுடன் பயணிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்காவிட்டாலும் அவர் பிறந்த தமிழ் இனத்தில் பிறந்ததே பாக்கியம்!!!

தமிழ் இனத்தலைவர் மேதகு பிரபாகரன்
கண்ணீர் ததும்பியது அண்ணா.

உன் பேச்சில் தலைவரை நேரில் சந்தித்த ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைத்தது அண்ணா
சீமான் அண்ணா நீங்கள் பிறவிக்கடன் அடைந்து விட்டீர்கள்!


நாங்கள் ஈழத்தில் பிறந்தலும் எங்கட தலைவரை பார்க்க கிடைக்கவில்லை.

click here full video

Author: நிருபர் காவலன்