மோதி சிதறிய அம்புலன்ஸ் – திகில் காணொளி

மோதி சிதறிய அம்புலன்ஸ்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

மோதி சிதறிய அம்புலன்ஸ் – திகில் காணொளி

அவசர காவு வண்டி ஒன்று நோயாளாரை காவிய படி வேகமாக செல்கிறது ,திடீரென டிராக்

ஒன்றுடன் மோதி சிதற பதற வைக்கும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன

ஒருவரை காப்பாற்ற சென்ற அவசர காவு வண்டிக்கு நடந்துள்ள இந்த துயரம் நெஞ்சை பதற

வைக்கிறது அல்லவா ..?

clcik here full video

An ambulance on the opposite side was rushing to answer a call on the Yuzhnoberezhnoye highway, but the foreign car did not give way. The driver of the Audi was killed and the three doctors in the ambulance were taken to the hospital.

Author: நிருபர் காவலன்