விவேக் திடீர் மரணம் குறித்து பேசிய சீமான் video

சீமான்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

விவேக் திடீர் மரணம் குறித்து பேசிய சீமான் video

சமையல்

சீமான் ஏன் இந்த பல்டி அடிப்பு ,விவேக் இறந்து எப்படி ..


ஊசி போட்டுத்தான் இறந்தார் என அனைவரும் பேசுறாங்க ,ஆனால் ஆளும் சாமியை

காப்பாற்றும் நோக்கில் சீமான் பேச்சு இப்படி இடம் பெற்றுள்ளது ,தன்னை காப்பற்றி கொள்ளும்

முகமான நகர்வு என தெரிகிறது

அதற்கு சீமான் செய்வது எப்படி

Author: நிருபர் காவலன்