சீமானின் பிடித்த வசனம் பேசும் மக்கள் | சீமான் வசனம் பேசும் மக்கள் video

சீமான்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

சீமானின் பிடித்த வசனம் பேசும் மக்கள் | சீமான் வசனம் பேசும் மக்கள் video

சீமான் தெருவில் போடப்பட்ட தரமற்ற சாலை..! போன் போட்டு கதறவிட்ட சீமான்

நீ எந்தநாட்டு அதிபரா இரு நீ என்ன தொட்டு உன்ன தூக்குவம்டா நாம் தமிழர் நாமே தழிழர்


என் தாய் மீது என் தமிழ் மீது என் தலைவர் மீது சத்தியம் இந்த நிலம் சிக்குச்சி நீ செத்த


எத்தனை ஜி வந்தாலும் கஞ்சி விவசாயி தான் கொடுக்கவேண்டும் ராஜா

click here full video

Author: நிருபர் காவலன்