உடைத்து ஊற்றிய முட்டை குழம்பு செய்வது எப்படி video

முட்டை குழம்பு
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

உடைத்து ஊற்றிய முட்டை குழம்பு செய்வது எப்படி video

வாயூரும் உறைப்பான சுவையான முட்டை குழப்பு செய்வது எப்படி ,வித்தியாசமான முறையில்


,ரசனையான சுவையுடன் அற்புத உடைத்து ஊற்றிய முட்டை கறி

அப்புறம் என்ன ஒரு புடி புடிக்கலாமா வாங்க

click here video

Author: நிருபர் காவலன்