நான் உன்னை காதலித்தேன் – என்னை காதலி – வீடியோ

சீமான்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

நான் உன்னை காதலித்தேன் – என்னை காதலி – வீடியோ

சீமான் தேர்தலின் இறுதி பொழுது பேசிய அசத்தல் பேச்சு ,வெல்ல வேண்டும் ஏன் எதற்கு

.,என்பதை தமிழன் சிந்திக்க செயல் நிறுத்த வேண்டிய களம் இது

click here video

Author: நிருபர் காவலன்