இது தான் இன்றைய யாழ்ப்பாணம் – பார் தமிழா வீடியோ

யாழ்ப்பாணம்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இது தான் இன்றைய யாழ்ப்பாணம் – பார் தமிழா வீடியோ

அஞ்சுதல் இல்லா மிஞ்சுதல் கொண்ட எளிமை வளர் யாழ் நகரின் வளம் கொழிக்கும் வியத்தகு

காட்சிகள் .தாய் நாட்டை விட்டு புலம் பெயர் வெளி நாடுகளில் , வசிக்கும் மக்களுக்கு இது

புத்துயிர் காட்சி

இதனை காட்சி படுத்தியவர்களுக்கு நமது நன்றிகள் பாராட்டுக்கள்

click here full video

Author: நிருபர் காவலன்