தீயில் எரிந்து அழிந்த கடை – நடந்தது என்ன ..?

தீயில் எரிந்து அழிந்த கடை – நடந்தது என்ன ..?

இலங்கை புறக்கோட்டை பகுதியில் பிளாஸ்டிக் விற்பனை புரியும் கடையில் திடீரென தீ பரவல்

ஏற்பட்டுள்ளது ,இதனால அந்தக் கடை முற்றாக எரிந்து அழிந்துள்ளது

இந்த தீ பரவுக்குக்குரிய காரணம் உடனடியாகா தெரியவாவில்லை விசாரணைகள் தொடர்ந்து

இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது

Spread the love

Author: நிருபர் காவலன்