கொலண்டில் – 73 லட்சம் பேரது விபரங்களை திருடி விற்ற கைக்கர்கள்

கொலண்டில் – 73 லட்சம் பேரது விபரங்களை திருடி விற்ற கைக்கர்கள்

நெதர்லாந்து நாட்டில் இணைய திருடார் குழு ஒன்று பிரபல


IT services to garages நிறுவனத்தில் இருந்து ,அவர்களின் வாடிக்கையாளர்களின் 73 லட்சம் ஆவணங்களை திருடியுள்ளது

இவ்வாறு திருடப் பட்ட ஆவணங்கள் கள்ள சந்தையில் விற்க முனைந்த பொழுது மேற்படி சம்பவம் அம்பலத்திற்கு வந்துள்ளது

அம்ஸடர்டாமை சேர்ந்த முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேரது விபரங்களும் இதில் உள்ளடக்க பட்டுள்ளது

மேற்படி திருட்டை அடுத்து அனைவருக்கும் தெரிய படுத்த பட்டு ,அவர்களின் வங்கி இலக்கங்கள்

மாற்ற பட்டுள்ளது ,குற்ற புலனாய்வு பிரிவினர் தொடர் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

Spread the love

Author: நிருபர் காவலன்