திருவொற்றியூரில் நான் உறுதியாக வெற்றி பெறுவேன்: சீமான் video

திருவொற்றியூரில் நான் உறுதியாக வெற்றி பெறுவேன்: சீமான் video

தான் நிற்கும் தொகுதியில் தான் வெற்றி பெறுவேன் என நாம தமிழர் காட்சியின் தலைவர் செந்தமிழன் சீமான் தெரிவித்துள்ளார் .,


தலைவர் இல்லை ஒருங்கிணைப்பாளர் என அழைத்து வரும் என சீமான்

தமிழர்கள் என்னை வெல்ல வைப்பார்கள் என எழுச்சியோடு சொல்லி இருக்கிறார்

click here video

Spread the love

Author: நிருபர் காவலன்