பிரிட்டனில் மக்கள் வாக்கெடுப்பு – பதிய மறந்தால் -1000 தண்டம் – உடனே பதியுங்கள் தமிழர்களே

பிரிட்டனில் மக்கள் வாக்கெடுப்பு
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

பிரிட்டனில் மக்கள் வாக்கெடுப்பு – பதிய மறந்தால் -1000 தண்டம் – உடனே பதியுங்கள் தமிழர்களே

பிரிட்டனில் மக்கள் கணக்கெடுப்பு இடம்பெற்று வருகிறது ,இது நேற்றுடன் இறுதி நாளாக முடிவடைந்துள்ளது

மேற்படி உங்கள் பதிவுகளை பதிய மறந்து இருந்தால் ,அல்லது இந்த விடயம் தெரியாது இருந்தால் கீழ் உள்ளே இணைப்பில் அழுத்தி உடனே பதிவு செய்யுங்கள்

click here link

அவ்வாறு பதிய மறுப்பின் உங்களுக்கு ஆயிரம் பவுண்டுகள் தண்டம் என தெரிவிக்க படுகிறது

இதனை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரிய படுத்துங்கள் உறவுகளே

Author: நிருபர் காவலன்