மோடி சீமானுக்கு விட்ட தூது – தெறிக்கவிட்ட சீமான் -வீடியோ

மோடி சீமானுக்கு விட்ட தூது - தெறிக்கவிட்ட சீமான் -வீடியோ
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

மோடி சீமானுக்கு விட்ட தூது – தெறிக்கவிட்ட சீமான் -வீடியோ

ஆளும் இந்திய பிரதமர் மோடியிடம் இருந்து சீமானுக்கு விடப்பட்ட தூது ,அதில் என்ன நடந்தது உடைக்கிறார் அந்த மர்மங்களை

இதில் அழுத்தியும் காணொளி பார்க்கலாம்

Author: நிருபர் காவலன்