வானில் விமானியை கடித்த பூனை – தரை இறக்க பட்ட விமானம்

வானில் விமானியை கடித்த பூனை – தரை இறக்க பட்ட விமானம்

Khartoum bound – Doha, Qatar இருந்து பயணிகளுடன் பறந்து சென்ற Tarco Aviation சொந்தமான விமானத்தின் விமானியின் அறைக்குள்

இரகசியமாக புகுந்த பூனை ஒன்று பிரதான விமானியை கடித்து குதறியுள்ளது

பூனையின் கடி காயத்திற்கு உள்ளான அவரால் குறித்த விமானம் அவசரமாக தரை இறக்க பட்டது

மேற்படி சம்பவம் தொடர்பில் விசாரணைகள் இடம்பெற்று

வருகின்றன ,எனினும் விமானம் சேதங்கள் ஏதுமின்றி தரை இறக்க பட்டுள்ள்ளது குறிப்பிட தக்கது

Spread the love

Author: நிருபர் காவலன்