சீமானுடன் சின்ன மனவருத்தம் | மன்சூர் அலிகான் விலகல்- வீடியோ

சீமானுடன் சின்ன மனவருத்தம் | மன்சூர் அலிகான் விலகல்- வீடியோ

எம் உடன் பிறந்தோர்களே….பதவிக்கும் .தொகுதிக்கும் ஆசைப்படாதீர்கள்…

அது உங்களைத் தேடி தானே வரும்..நீங்கள். மண்ணையும். மக்களையும் நேசித்தீர்களால்.


நினைத்த தொகுதி வேண்டுமாம் இல்லையென்றால் கருத்து முரண்பாடாம் என்னடா உன் கருத்து தொகுதிதான் கருத்தா?

கிளிக் here
Spread the love

Author: நிருபர் காவலன்