2000 ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு கொரனோ

கொரனோ தாக்குதலில்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

2000 ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு கொரனோ

சிரியாவில் நடத்த பட்ட கொரனோ சோதனையின் பொழுது

ஆசியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட இரண்டாயிரம் பேருக்கு

இந்த நோயானது உள்ளது கண்டு பிடிக்க்க பட்டுள்ளது இதனை அடுத்து தற்போது


பல பாடசாலைகள் மறு அறிவித்தல்வரை அடித்து பூட்ட பட்டுள்ளது

தொடர்ந்து சோதனைகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது

Author: நிருபர் காவலன்