என் புருஷன் எனக்கு வேண்டும் போராடும் மனைவி – தவிக்கும் மகன் – video

என் புருஷன் எனக்கு வேண்டும்
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

என் புருஷன் எனக்கு வேண்டும் போராடும் மனைவி – தவிக்கும் மகன் – video

சொத்து தகராரு காரணமாக வீட்டை விட்டு மனைவி மகனை துரத்திய

கணவன் ,பிள்ளைக்காக சேர்ந்து வாழ கணவன் தேவை என கூறி மனைவி போராட்த்தில் குதித்துள்ளார்

அந்த கண்ணீர் காட்சிகள் இவை

Author: நிருபர் காவலன்