பைடன் கனடாவுடன் தனது முதலாவது வெளிநாட்டு பேச்சை ஆரம்பித்தார்

பைடன் கனடாவுடன் தனது முதலாவது வெளிநாட்டு பேச்சை ஆரம்பித்தார்

அமெரிக்காவின் புதிய அதிபராக பதவி ஏற்றுள்ள பைடன் தனது

ஆட்சியின் முதலாவதுபேச்சுவார்த்தையை கனடா அதிபருடன் நடத்தியுள்ளார்

இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான அரசியல் ,பொருளாதாரம்

,வர்த்தகம்,பாதுகாப்பபு தொடர்பில் இது பேச பட்டுள்ளதாக

தெரிவிக்க படுகிறது

Spread the love

Author: நிருபர் காவலன்