வடகொரியா புதிய ஏவுகணை சோதனை அதிர்ச்சியில் அமெரிக்கா

வடகொரியா புதிய ஏவுகணை சோதனை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

வடகொரியா புதிய ஏவுகணை சோதனை அதிர்ச்சியில் அமெரிக்கா

வடகொரியா தற்போது நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருந்து தாக்கும்

வல்லமை கொண்ட புதிய ஏவுகணை சோதனை ஒன்றை நடத்தியுள்ளது

தமது நடடின் தேசிய பாதுகாப்பு கருதி தாம் இந்த அணுகுண்டுகளை

காவி சென்று தாக்கும் வல்லமை கொண்ட ஏவுகணை

சோதனைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக வடகொரியாதெரிவித்துள்ளது

தென்கொரியா மற்றும் அமெரிக்காவின் அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் தமது

நாட்டை காக்கும் நோக்குடன் இந்த ஏவுகணை சோதனையை தொடராக வடகொரியா நடத்திய வண்ணம் உள்ளது

இதனால் அமெரிக்கா மற்றும் எதிரி நாடுகள் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளமை குறிப்பிட தக்கது

வடகொரியா புதிய ஏவுகணை சோதனை
வடகொரியா புதிய ஏவுகணை சோதனை

Author: நிருபர் காவலன்