கொரனோ புகைப்பவர்களை விட கொடிய அபாயம் – ஸ்கனில் அம்பலம்

கொரனோ புகைப்பவர்களை விட கொடிய அபாயம் – ஸ்கனில் அம்பலம்

புகைக்கும் மனிதர்களின் லாங்ஸ் பகுதி வெள்ளையாகவும் ,அதே இவளை

கொரனோ நோயினால் பாதிக்க பட்டவர்கள் லாங்ஸ் பகுதி கறுப்புடன்

கூடிய மஞ்சள் நிறமாக காணப்படுவதாக மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர்

இந்து மிக பெரும் கொடிய பாதிப்பின் தன்மை கொண்ட வைரஸ்

எனப்து இதன் மூலம் மீளவும் நிரூபணமாகியுள்ளது

கொரனோ
கொரனோ
Spread the love

Author: நிருபர் காவலன்