செல்லப்பா தலைமையில் – தமிழகம் புதுவையில் மாவீரர் நாள் photo

செல்லப்பா தலைமையில் – தமிழகம் புதுவையில் மாவீரர் நாள் photo

தமிழகம் புதுவையில் மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றுள்ளது

பாசறைப் பானார் செல்லப்பா கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த நினைவுகள்

இங்கே
புலிகள் அழிந்ததென்று எவன் சொன்னான் …?

Spread the love

Author: நிருபர் காவலன்