இந்தியா விமானம் வீழ்ந்து நொறுங்கியது – விமானி மாயம்

இந்தியா விமானம் வீழ்ந்து நொறுங்கியது – விமானி மாயம்

இந்திய விமானப் படையின் மிகையொலி விமானம் ஒன்று கடற்படை

விமான தாங்கி கப்பல் ஒன்றில் இருந்து பறப்பில் ஈடுபட்ட பொழுது விமானம் விபத்தில் சிக்கி நீரில் வீழந்து மூழ்கியது

இதன் பொழுது விமானி ஒருவர் மீட்க பட்டுளளார் ,மேலும் காணாமல்

போன விமானியை தேடும் பணியில் இந்தியா இராணுவம் ஈடுபட்டுள்ளது

இந்தியாவின் குறித்த போர் விமானங்கள் தொடராக விபத்தில் சிக்கிய வண்ணம் உள்ளமை இங்கே கவனிக்க தக்கது

Spread the love

Author: நிருபர் காவலன்