நாம் தமிழர் கட்சியிலிருந்து வெளியேறிய இருவர் தம்பிகளா? துரோகிகளா? – சீமான்

நாம் தமிழர் கட்சியிலிருந்து வெளியேறிய
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

நாம் தமிழர் கட்சியிலிருந்து வெளியேறிய இருவர் தம்பிகளா? துரோகிகளா? – சீமான்

ஒற்றுமை என்பது துளியும் இல்லாத இந்த தமிழர்களுக்காக ஒரு

காட்சியை காட்டி பாருங்கள்.. அப்போது தெரியும் சீமான் படும்

அவஸ்தைகள் எவ்வளவு என்று..

Author: நிருபர் காவலன்