இன்று முதல் 20 அமுலாகும்- அடுத்து என்ன …?

இருபது
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

இன்று முதல் 20 அமுலாகும்- அடுத்து என்ன …?

கடந்த 22ஆம் திகதியன்று நிறை​வேற்றப்பட்ட, 20ஆம் திருத்தச்

சட்டமூலத்தில் சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன கையொப்பமிட்டுள்ளார்.

அந்த சட்டம் இன்று (29) முதல் அமுலாகும் என

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Author: நிருபர் காவலன்