குண்டு வெடித்தது எப்படி – மைத்திரியிடம் இன்றும் விசாரணை

கோட்ட பாயவனுக்கு ஆதரவு
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

குண்டு வெடித்தது எப்படி – மைத்திரியிடம் இன்றும் விசாரணை

இலங்கையின் முன்னாள் நல்லாட்சி மைந்தர் என அழைக்க பட்ட

மைத்திரி ஆட்சியில் இடம்பெற்ற குண்டு வெடிப்பு தொடர்பில்

மைத்திரியிடம் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு விசாரணை நடத்துகிறது

இன்றும் அவர் மீது இந்த விசாரணைகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளனவாம்


இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

Author: நிருபர் காவலன்