வீழ்ந்து நொறுங்கிய உலங்கு வனூர்தி – தீயில் எரிந்து இறந்த விமானி

வீழ்ந்து நொறுங்கிய உலங்கு
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

வீழ்ந்து நொறுங்கிய உலங்கு வனூர்தி – தீயில் எரிந்து இறந்த விமானி

அமெரிக்கா Mount Hood தேசிய காட்டு பகுதியில் திடீரென தீ பற்றி கொண்டது இதனை அணைக்க உலங்கு வானூர்தியில் பொடிகளை

தூவி கொண்டிருந்த பொழுது வானூர்தி தீடிரென அதே தீ பரவிய பகுதிக்குள் வீழ்ந்து நொறுங்கியது

இதன் பொழுது விமானி பலியாகியுள்ளார்

இதனை அடுத்து தீயணைப்பு படையினர் தீயினை அனைத்து

விமானியை மீட்க சென்ற போராட்டத்தில் சிக்கி தீயணைப்பு வீரர்

ஒருவரும் பலியாகியுள்ளார்

தொடர்ந்து தீ பரவிய வண்ணம் உள்ளது, இதனை கட்டு அப்துத்த முடியாது

வீரர்கள் திணறி வருகின்றனர்
மேற்படி விபத்து தொடர்பில் விசாரணைகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளன

வீழ்ந்து நொறுங்கிய உலங்கு
வீழ்ந்து நொறுங்கிய உலங்கு

Author: நிருபர் காவலன்