நொடியில் தப்பிய மனிதர்கள் வீடியோ

இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

நொடியில் தப்பிய மனிதர்கள் வீடியோ

சீனாவில் இரு நபர்கள் மலையோர பகுதியில் உள்ள நீர் நிலையில்

மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட வண்ணம் உள்ளனர்

அப்பொழுது அங்கு பெரும் வெள்ள பெருக்கு ஏற்படுகிறது

ஓடி வந்த அலைகளில் இருந்து இவர்கள் மயிரிழையில் தப்பிக்கும் காட்சியே இது

Author: நிருபர் காவலன்