நிர்வாணமாக கொரனோவை கொண்டாடிய நபர்கள் -கட்டி பிடித்து படம் பிடித்த குமரிகள்

நிர்வாணமாக கொரனோவை
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

நிர்வாணமாக கொரனோவை கொண்டாடிய நபர்கள் -கட்டி பிடித்து படம் பிடித்த குமரிகள்

உலக நாடுகளை கொரனோ நோயானது மிகவும் மிரள வைத்து வருகிறது


இவ்வேளை நபர்கள் நிர்வாணமாக மிதி வண்டியில் ஊரவலம் சென்றனர்

இந்த சம்பவம் Philadelphia பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது ,இவர்களை கண்ணுற்ற சில இளம்பெண்கள் அவர்களை கட்டி பிடித்து புகை படம் பிடித்து மகிழ்ந்து கொண்டனர்

அட பாவிகளா இப்படியுமா மனிதர்கள் ,என்ன சார் கொடுமை இது

நிர்வாணமாக கொரனோவை
நிர்வாணமாக கொரனோவை

Author: நிருபர் காவலன்