துருக்கியை ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் இணைக்க முடியாது – பிரான்ஸ் அதிரடி அறிவிப்பு

துருக்கியை ஐரோப்பிய
இந்த பக்கம் பிடித்தால் இதனை share செய்யுங்கள்

துருக்கியை ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் இணைக்க முடியாது – பிரான்ஸ் அதிரடி அறிவிப்பு

துருக்கிய நாட்டினை ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் இணைத்து கொள்ள

முடியாதது என பிரான்ஸ் மீளவும் திட்டவட்டடமாகி அறிவித்துள்ளது

முஸ்லீம் நாடு ஒன்று ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் இணைத்து கொள்ள முயன்றால் அது பெரும் பிளவுகளை ஏற்படுத்தும்

என்பதுடன் ஐரோப்பா முஸ்லீம் நாடாக மாற்றம் பெறுவதை தடுத்திட முடியாது என்ற கொள்கை வலுத்து வருகிறது

அதனால் இந்த கருத்தில் முக்கிய நாடுகள் உறுதியாக உள்ளன ,ஆனால்

துருக்கி இணைந்தால் ஐரோப்பா வர்த்தக ரீதியில் பலம் பெரும் என்ற கோரிக்கை பிரகடன முன் வைக்க படுகிறது ,

துருக்கி இணையவுள்ளது என்கின்ற காரணத்தால் பிரிட்டன் ஐரோப்பாவில்

இருந்து பிரிந்து செல்ல முக்கிய காரணமாக அமைந்தமை இங்கே குறிப்பிடலாம்

Author: நிருபர் காவலன்