12 அடுக்கு உடையுடன் கொரனோ மருத்துவர்கள் – பதற வைக்கும் வீடியோ


12 அடுக்கு உடையுடன் கொரனோ மருத்துவர்கள் – பதற வைக்கும் வீடியோ

உலக நாடுகளை பதற வைத்து கொண்டு இருக்கும் கொரனோ நோயில் இருந்து மக்களை எவ்வாறு பாதுகாத்து கொள்வது

,அவர்களுக்கு எவ்விதம் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் மருத்துவர்களுக்கு


வழங்க படும் ஆடை ,அவர்கள் அணிய வேண்டிய 12 அடுக்கு பாதுகாப்பு உடைகளை நீங்களே பாருங்கள்

ஒன்று ,இரண்டு வந்தால் அவ்வளவு தான் இவர்கள் பாடு .