வடிவேலு அசாத்தியமான நடிக சேரன்


வடிவேலு அசாத்தியமான நடிக சேரன்

நடிகர் வடிவேலு தொடர்பாக இயக்குனர்

நடிகராக விளங்கும் சேரன் அவர்கள் இவ்வாறு கூறுகிறார்

அதனை நீங்களும் பாருங்கள் ,இராசியுங்கள்

இது தான் நியம