லண்டன் வீதியில் நடந்த வினோதம் london street , great talent view


லண்டன் வீதியில் நடந்த வினோதம் london street , great talent view

பிரிட்டன் லண்டன் வீதியில் இடம்பெற்ற நபர் ஒருவரது

திறன் படைத்த காட்சியை இங்கே பாருங்கள் .

வீதிகளில் இவ்வாறு திறன் படைத்தவர்கள் உலவும்

காட்சிகள் வெளியாகத்தான் செய்கின்றன

அவ்வாறான காட்சி பதிவு ஒன்று இந்த காணொளியில் உள்ளது பார்த்து மகிழ்ந்து ,பகிருங்கள் ,இது தான் லண்டன்