லண்டன் றால் வடை video


இன்று நம்ம வெட்டு சமையலில்

புது விதமான கலவை தயாரிப்பில் ,லண்டன் றால் வடை ,


சுட்டு பார்த்து சுவைத்தோம் ,

அதனை நீங்களும் பாருங்க ,


இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான

முறைமை கையாள பட்டுள்ளது

அது என்ன காணொளியை பாருங்க ,சுவைத்து மகிழுங்க full video