லண்டன் பொண்ணு கணவாய் பிரட்டல் கறி – வாங்க சாப்பிடலாம் video


லண்டன் பொண்ணு கணவாய் பிரட்டல் கறி – வாங்க சாப்பிடலாம் video

லண்டனில் வசிக்கும் இளம் தமிழ் பெண் ஒருவரின் அறுசுவை கடல் உணவு தயாரிப்பு .


அறுசுவையும் நாவில் குந்தி ருசிக்க வைக்கும் அழகிய சமையல் .

கலைகளில் சமையல் காலை முதன்மையானது ,அதனை அனுபவித்து ,இரசித்து செய்தால் சுவையோ சுவையாகும்

,பாருங்க ,லண்டன் கணவாய் பிரட்டல் கறி .

கூடி சாப்பிடலாம் ஓடி வாங்க full video click here