லண்டனில் வீதியில் சண்டை போட்ட பேரூந்துகள் -அலறிய பயணிகள் video

Spread the love

லண்டனில் வீதியில் சண்டை

போட்ட பேரூந்துகள் -அலறிய பயணிகள் video

இதோ அந்த காட்சிகள் ,மிக பெரும்

பிரபல பேரூந்து சேவை பேரூந்து

ஒன்றே இவ்விதம் விபத்தில் சிக்கியது

.இது அந்த சாரதியின் தவறு என்பதை காண்பிக்கிறது

வடிவாக காணொளியை பாருங்கள்


Spread the love