யாழ்பாணத்து நண்டு கறி – வாங்க சாப்பிடலாம் video


யாழ்பாணத்து நண்டு கறி – வாங்க சாப்பிடலாம் video

இங்கை -யாழ்பாணத்து நாடு கறி சாப்பிடலாமா வாங்க ..?

அது எவ்வாறு செய்வது என்பது என இந்த காணொளி காண்பிக்கிறது

அறுசுவையோடு எப்படி சமைப்பது என்பதனை இங்கே

காணொளியை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ,நீங்களும் சமைத்து பாருங்கள்