முன்னாள் CID பணிப்பாளர் கைது- கோட்டா ஆட்டம் ஆரம்பம்


முன்னாள் CID பணிப்பாளர் கைது- கோட்டா ஆட்டம் ஆரம்பம்

பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் குற்றப்புலனாய்வு

திணைக்கள பணிப்பாளர் ஷானி அபேசேகர கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கொழும்பு குற்றத்தடுப்பு பிரிவினரால் அவர் கைது

செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.