முட்டை பிரியாணி குக்கரில் சமையல் video


முட்டை பிரியாணி குக்கரில் சமையல் video

குக்கரில் முட்டை பிரியாணி

சமைப்பது எப்படி ,வாங்க

பார்க்கலாம் வாயூரும் சமையல் சமைக்கலாம்

இலகுவான முறையில் தரமான சமையல்