முட்டை கோஸ் கறி


முட்டை கோஸ் கறி

ஆமா அப்டினா என்ன என்று யோசிக்காதீங்க ..புதிய முறைமையில்

கொஞ்சம் வித்தியாசம் அவ்வளவு தான்

ஆக்கித்தான் பாருங்க ..அள்ளி வாயில போட்டு பார்க்கலாமா

வாங்க

முட்டை கோஸ் கறி
முட்டை கோஸ் கறி