மீரா மிதுன் நடிக்காமலேயே ஆறு கோடி சம்பாதித்தது எப்படி ? video


மீரா மிதுன் நடிக்காமலேயே ஆறு கோடி சம்பாதித்தது எப்படி ?

சூர்யா கொடுத்த பதிலடி

தம்பி இந்த மாதிரி மூன்றாம் தர நடிகைகளின் கருத்துக்கு சாட்டை

பதிலளிப்பது அவர்களின் புகழை உயர்தியே விடும்.


அவர்களின் நோக்கமே அது தான்