மீன் மார்க்கெட்


மீன் மார்க்கெட்

காசிமேடு மீன் மார்க்கெட்-கடல்,தமிழகம் சென்னையில் உள்ள மிக பெரும் மீன் சந்தை இதுவாம் ,இங்கே

விதவிதமான மீன்கள் எல்லாம் இங்கு பெற்று கொள்ள முடியும் .

கடல் உணவு பிரியர்கள் ,ஆனால் சாந்தியை பார்க்கும் பொழுது குப்பையாக உள்ளது full video