மீனவரின் கடல் மீன் உணவகம் –


மீனவரின் கடல் மீன் உணவகம் – 

கடலில் வரும் மீன் உணவகம் ,உடனடி இம் மீன் சமையல் ,சாப்பிடுபவர்கள் சொல்லும் இந்த காணொளியை பாருங்க ,மலிவு விற்பனையில்

குறைந்த காசு இருந்தாலும் சாப்பாடு வழங்கும் ,கடை ,பார்க்கும் போதே வாயூறுது full video